Seniors, families and individuals in Burnaby are in need of phones, tablets and computers (lap tops) to stay connected during COVID-19.

If you have an old cell phone, tablet or lap top, Digital Access Burnaby* will distribute your donated device to those in need through local non- profits and social service agencies.

 

Visit this site to learn how to clean your device of your personal information:

https://burnabynh.ca/wp-content/uploads/2020/05/Refurbishing-devices-for-Donors.pdf

 

Donate Cell Phones and Tablets here:

Burnaby Neighbourhood House (North)

Burnaby Neighbourhood House (South)

 

Or

Drop off in person at the front door of Edmonds Community School, 7651 18th Avenue, Burnaby on Mondays or Fridays from 9 am to 2 pm or call 604-296-9012

 

Donate old computers and lap tops here:

BC Tech for Learning – call 604-294-6886 ext. 3 or DonorRelations@reusetechbc.ca

 

*Digital Access Burnaby is an initiative of the Burnaby Primary Care Networks COVID-19 community response. Visit https://www.burnabycoronavirus.com/

Ang impormasyong ito ay hindi isang kahalili para sa medikal na payo, pagsusuri o paggamot ng anumang kondisyon sa kalusugan o problema. Kung mayroon ka o pinaghihinalaan na nakakaranas ka ng emerhensiyang medikal, i-dial ang 911 o bisitahin ang isang Ospital ng Kagawaran ng Emergency sa iyong lugar. Ang pag-asa sa anumang impormasyon na ibinigay ng Burnaby Division ng Family Practise na lumilitaw o naibigay na may kaugnayan sa website na ito ay tanging sa iyong sariling peligro. Ang Dibisyon ng Burnaby ng Family Practise ay tinatanggihan ang anumang garantiya o pananagutan na nagmula sa o kaugnay sa paggamit ng website na ito o anumang iba pang website na kung saan naka-link ang site na ito. Ang iyong paggamit ng mga website ng third-party ay nasa iyong sariling peligro at napapailalim sa mga term at kundisyon ng paggamit para sa mga nasabing site. Ang impormasyon ay ibinibigay "tulad ng", "bilang magagamit" at maaaring maglaman ng mga error. Ang mga impormasyong may kaugnayan sa kalusugan ay madalas na nagbabago at samakatuwid ang impormasyon na nilalaman sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, hindi kumpleto o hindi tama.

©2020 by Burnaby Primary Care Network COVID-19 Response.